۰۸۷۳۳۳۸۴۴۰۱ | ۰۹۱۲۴۸۶۷۵۷۱

این مجموعه به تولید محصولاتی با کیفیت مناسب و حفظ کیفیت و بهبود مداوم آن متعهد است.از این رو واحد کنترل کیفیت شرکت هبلکس غرب  بر تمام پدیده های موثر بر کیفیت از قبیل کنترل کیفیت مواد اولیه، کنترل فرآیند تولید، کنترل محصول نهائی، بررسی بازخوردها و تحلیل نتایج نظارت کامل دارد.
کنترل کیفیت بدون بهبود مداوم بی معناست. چرا که ویژگی های هر محصول یا فرآیند تنها به کنترل نیاز ندارد بلکه تولید محصول با ویژگی های مطلوب مستلزم بهبود مداوم است. بهبود مداوم از طریق افزایش سطح علمی و تجربی افراد حاصل می گردد. بنابراین می توان تحقیق و توسعه را بخش جدایی ناپذیر کنترل کیفیت دانست. 

مراحل کنترل کیفیت
کنترل کیفیت مواد اولیه
کنترل کیفیت فرآیند تولید
کنترل کیفیت محصول نهایی
 
کنترل کیفیت مواد اولیه  
کلیه آزمونها و اندازه گیریهای لازم بر روی مواد خام بطور مداوم انجام شده و در صورت تائید کیفیت و تطابق مشخصات آنها با مطلوبات فنی، مجوز استفاده از آنها صادر می گردد
مواد خام مورد استفاده در واحد تولید بتن هوادار اتوکلاو شده شامل سیمان، آهک پخته ،سیلیس ، سنگ گچ و پودر آلومنیوم میباشد مواد خام مورد استفاده در واحد تولیدملات خشک شامل سنگدانه ، سیمان و افزودنیهای با آزمونهای انجام شده بر روی مواد خام شامل تعیین درصد خلوص، دانه بندی، زمان گیرش سیمان(تست ویکات) و واکنش پذیری میباشد.

 
 
کنترل کیفیت فرآیند تولید
در مراحل مختلف تولید، واحد کنترل کیفیت بر شناسایی و کنترل محصول در دست ساخت تمرکز دارد
فرآیند تولید بتن هوادار اتوکلاو شده شامل مراحل زیر می باشد:
 تولید دوغاب ماسه
 مخلوط شدن مواد اولیه و ریختن آن ها در قالب
 ماندن قالب در رایزینگ و تولید کیک سبز
 برش کیک سبز به ابعاد مورد نظر
 پخته شدن کیک سبز در اتوکلاو
 بسته بندی
 
فرآیند تولید محصولات در واحد ملات خشک بشرح زیر میباشد: 
  توزین و پیمانه کردن
  مخلوط کردن یکنواخت مواد اولیه
بسته بندی 


کنترل کیفیت محصول نهایی
بعد از کنترل ظاهری محصول تولیدی و جهت حصول اطمینان از تطابق مشخصات با حدود استاندارد  بتن هوادار اتوکلاو شده انجام میشود و پس  بدیهی است پس از تائید، محصول بسته بندی و نشانه گذاری شده وجهت تحویل به مشتریان به انبار  تحویل داده میشود.